Wednesday, 2 May 2018

foodlab

शेगदाण्याची चिकी बनवणे


उददे्श :- शेगदाण्याची चिकी बनवणे

साहित्य :- शेगदाणे , गुळ , गुल्कोज . 

साधने:- कढई , गैस , चमचा , चिकी ट्रे , चिकी कट्टर .

कृती :- १) सर्व प्रथम आम्ही चिकीसाठी लागणारे साहित्य माहीत करून                    घेतले .
           २) मग आम्ही गुळ व शेगदाणे ४०० ग्रम वजन करून घेतले . 
           ३) त्या नत्ररून शेगदाणे भाजून घेतले , शेगदाणे टरफले काढून                     त्याचा कुट केला .
           ४) चिकीचे प्रमाण एकास एक घ्यावे 
           ५) मग आम्ही वजन केलेला गुळ घेतला , त्याचे तुकडे केले व                       कढईत पाक करून १०० ग्रम गुल्कोज टाकले व थोडे हालवले व                 पाकमधी शेगदाण्याचा कुट टाकला व थोडे हलवून मिक्स केले .
           ६) मग ते ट्रे उतरवून घेतले , उतरवल्यानतर पसरवून घेतले                         लाटल्याने एकसारखे दाबून घेतले .
           ७) कट्टरने एका रेषेत ते कट्टर फिरवले व थोडा वेळ थड होऊन                          दिला मग त्याचे पार्ट काढून थंड झाले 
           ८) पकिग मध्ये प्रत्यकी ४ चिक्या भरल्या व सिलिग केले .

निरीशन :- १) चिकी बनविताना गैस वरती लश ठेवावे 

कोस्टीग :- 

अ.क्र
     साहित्य
    वजन
दर
 किंमत
    शेगदाणे
    ४००
८०
  ३२
      गुळ
     ४००
४०
  १६
     गुलोक्ज
     १००
१००
  १०
       तेल
     १००
८०
  ०.८०
   गैस चार्ज
      ३०
२०
  १.३८
    पकिग बॅग
      १२
२५०
  २.४०
     लेबल
   १
    प्यकिग
   १
                                               मजुरी २५%
 १६.७४
१०
                                         एकूण खर्च
 ८०.७२

१)  मशीनची माहिती .   *    फूड पल्पर मशीन :-

या मशीन मंध्ये आपण कोणत्याही फळाचा रस काढू शकतो . 

२) हाय फूड पल्पर मशीन  .. 

      ह्या मशीन मंध्ये आपण ज्यास्त प्रमाणात कूट करू शकतो व बारीक . ३) हिटटींग कॅटल मशीन :-

       या मशीन मंधे आपण कोणताही पदार्थ गरम  करू शकतो . 

          उदारणार्थ :- सॉस बनवण्यासाटी टोमॅटो गरम केली जातात . 


४) तेल घाणी :-

      एखाद्या पदार्थापासून तेल काढणे या सती ही मशीन वापरतात . 

Image result for oil machinery

५)  सिलिंग मशीन :-

   बनवलेला पदार्थ पॅकिंग करण्यासाटी या मशीनचा वापर केला जातो . 

Image result for sealing machinenatrojan paking :-

   बनवल्याला पदार्थ मंध्ये हवा भरतो कारण की तो पदार्थ ज्यास्त काळ टिकून राहावा . 

Image result for nitrogen packing machine

आटा मशीन :-

या मशीन मंध्ये आपण कोंत्येही पिट मालू शकतो व ज्यास्त प्रमाणात . 

 आवळा कटर मशीन :-

या मशीन मंध्ये आपण आवळ्याच्या बिया बाजूला काढू शकतो व त्याचे तुकडे करू शकतो . 


कॅप मशीन :-या मंध्ये बनवलेला लोणच्याच्या किंवा जुसच्या वर्णिला झाकण लावण्यासाटी केला जातो . 

Image result for kapas machine

मायक्रो ओहन :-

या मंध्ये आपण केक किंवा कोणताही पदार्थ भाजू शकतो . Image result for micro ohan machines

मिक्सर :- या मंध्ये आपण कमी पदार्थ बारीक करू शकतो . कमी वजनाचे . उदा ) ४०० ग्र्याम शेंगदाणे 

Image result for mixer


ह्या मशीन वापरल्या जातात .                          नानकेट तयार करणे 
उदिदष्ट :- नानकेट तयार करणे 

साहित्य :- मैदा , पिटी साखर , डालडा , फ्लेवर 

साधने :- ओहोम , ट्रे , प्लेट , चमचा , परात , नानकेट साचा . 

कृती :-  १) सर्वात प्रथम आम्ही  मैदा , पिटी साखर , डालडा                                      ५००/३००/३०० ग्रम घेतले . 
            २) त्यानंतर परातीत डालडा घेतला व त्यात पिटी साखर मिक्स                    केली . 
            ३) त्यानंतर त्या थोडा थोडा मैदा टाकला व पूर्ण मिक्स केले , मैदा                  , पिटी साखर , डालडा पूर्ण मिक्स करून घेतले . 
             ४) त्यानंतर   नानकेट साचाने त्याचे आकार बनवले व ते आहोम                   मधी ठेवले व आहोम  मधी ७ मिनिटे ठेवली 
             ५) व परत ती प्लेट बाहेर आणि ती थंड होऊन दिली 
             ६) थंड झाल्यावर त्याचे पॅकिंग केले 

निरीक्षण :-  १) मैदा , पिटी साखर , डालडा पूर्ण मिक्स करावा 
                  २) नानकेट भाजताना ते जळणार नाही याची काळजी घ्यावी 
                  ३)  नानकेट गार झाल्यावर त्याचे  पॅकिंग करावी 

नानकेट ची कॉस्टिंग 


वस्तु
नग
दर
किमत
1. मैदा
500 gm
26/kg
13  RS.
2. डालडा
300 gm
90/kg
27  RS.
3. पिटी साखर
300 gm
44/kg
13.2  RS.
4. वीज
0.075
3/unit
0.22  RS.
5. पॅकिंग bag
6
10/50gm
2  RS.
6. लेबल
-
-
0.1  RS.
7. पॅकिंग
-
-
0.01  RS.
8. फ्लेवर
5ml
36/20ml
2.77  RS.


Tital
58.21 RS.


Leabor charge
14.55 RS.

 पॉपकोर्न बनवणेउददेश :- पॉपकोर्न बनवणे व विक्री करणे .

साहित्य :- पॉपकोर्न ची मका , तेल , जीरा , हळद , मीठ .

साधने :- ग्यास , कुकर , उलातने , परात .

कृती :- 
  1. सर्वात आधी ग्यास चालू करून त्यावर कुकर गरम करण्यास ठेवला .
  2. त्यानंतर त्यात २० gm तेल टाकले त्यात २० gm मीठ टाकले आणि ५-१० gm हळद टाकली व ते सगळे मिक्ष्रण करून घेतलं .
  3. त्यानंतर त्यात  पॉपकोर्न ची मका टाकली व पूर्ण सगळे मिक्ष होईपर्यंत हलवले व पूर्ण मिक्ष केले .
  4. त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवले . व त्यातील पूर्ण  पॉपकोर्न चा आवाज बंद होत नाही तोपर्यंत त्यावरील झाकण काढू नये . 
  5. आवाज बंद झाल्यावर ते पूर्ण  पॉपकोर्न परातीत काढून घ्यावे . गार झाल्यावर pack करावे . 
निरीक्षण :- 


  1.  पॉपकोर्न चे दाने घेताना ते नीट बघून घावे . 
  2. त्यात तेल जास्त टाकू नये नाहीतर ते खराब होते . 
  3.  पॉपकोर्न जास्त वेळ भाजू नये नाहीतर करपतात . 

                          खोबऱ्याची चिकी बनवणे 
उदिदष्ट :- खोबऱ्याची चिकी बनवणे . 

साहित्य  :- शेगदाणे , खोबऱ्याचा किस , गुल्कोज किंवा तूप , साखर . 

साधने :- कढइ , गँस , चमचा , चिकी ट्रे , लाटणे , कट्टर .   

कृती :- १) सर्वात प्रथम आम्ही खोबरे व साखर मोजून ३००/३०० ग्रम                        घेतले . 
           २) त्यानंतर साखर कढईत टाकून त्याचा पाक तयार केला , १००                   ग्रम  गुल्कोज टाकले . 
           ३)  टाकल्यानंतर त्यामधि खोबऱ्याचा किस टाकला . 
           ४) व ते सर्व मिक्स करून घेतले तोपर्यत उलाथनी व कट्टर ला                       तेल लावले . 
           ५) बनवलेले मिसरण ट्रे मधी टाकले व लाटण्याने पसरवले व                         त्यावरून कट्टर फिरवले , त्याचे पीस केले . 
          ६) त्यानंतर त्याचे प्येकींग  केले .
  
निरीक्षण :- १) पाकामध्ये  गुल्कोज टाकताना गँस कमी जास्त करावा                            नाहीतर पाक जळण्याची  शक्यता असते . 
                 २) त्याचे प्रमाण एकास-एक घ्यावे . 
                 ३) त्याचे पँकीग चागले करावे  

खोबऱ्याची चिकीची कॉस्टिंग


वस्तु
नग
दर
किमत
१. खोबरे
३००gm
220/kg
66  RS.
२. साखर
३००gm
35/kg
10.5  RS.
३. गास
(२०min)३०gm
46/kg
1.38  RS.
४. ग्लुकोज लीक्विड
१०० gm
कॅलरीज काढणे

 १) कोणतेही काम करण्यासाठी कॅलरीजची गरज असते 
      {व्याख्या :- कॅलरीज व उज्रा मोजण्याचे एकक आहे }

२) कब्रोद्के :- फॅट्स , प्रोटीन याचे रुपातर गुल्कोज करणे मध्ये होते ,जे                         आपण अन्न खातो व ते कॅलरीज किती या वरुन ठरवले                           जाते . तसेच उंची आणि वय यावरून (BMI) काढला जातो                        ( BMI :- Body Mass Indes ) आहे .

 ३) मानवाचा प्रतेक स्थायु पसरण व आकुचन पावतात 

४) नवीन स्थायुची निमिर्ती प्रोटीन पासून होते 

५) कब्रोद्के :- १९m मधून ४ कॅलरीज मिळतात 

६) प्रथिने :- शरीर बाधानी करणे 
                  अ) १ ग्रम खाल्यास मानवास ४ कॅलरीज मिळतात 

७) सिग्न पदाथॅ :- १ ग्रम सिग्न पदाथेेॅ मानवास कॅलरीज मिळतात
 


प्रथमोपचार

उदेद्श :-  प्रथमोपचार ज्ञान प्राप्त होते ,मानवी जीवन सूरशीत राश्वास हते .साधने :- कातर, चाकू , ब्लेड , चिमटा .


कृती:-


१) प्रथमोपचार चे महत्वाचे नियम :-


१) त्याला कृत्रीम  श्वास द्यावा

२) पिडीत व्यक्तीला सुरशीत जागेवर न्यावे


 २) हाड मोडणे :- 

 १) हाड मोडल्यावर जास्त प्रमाणात त्रास होतो

२) त्या जागेला हालवू नये


रक्त दाब ओळखणे

उदेद्श :- आजाराचे निरसन करण्यासाठी ब्लड पेषर तपास्याच्ण्याचे                          गरजेचे आहे
 

साहित्य :- ब्लड पेशर चेकाप मशिन , मीटर ,स्टेट स्कोप .

कृती :- १) हाताची मुठी बंद करून घ्यावी 
           २) दंडावर ब्लड पेषर चेकप ब्यंड बाधून घ्यावा 
           ३) पप्कीचा फुगा दाबून बन्डवर पेषर देऊन रीपोट घ्यावं 
           ४) त्यासाठी हाताच्या नदीवर स्टेटस्कोप ठेवून नाडीच्या                                  आवाक्यातील ठोके मोजणे 
           ६) जेह्वा ठोके बंद होईल व ठोके चालू झाल्याची नोड करावी .या                      वरून bp चेक करणे   

रक्त गट तपासणे
उदेद्श :-  रक्त गट तपासणी करण्यास शिकणे आणि विविध रक्तगटाची                 माहिती समजून घेणे 


अपेषित कौशल्य :- मुलांना रक्ताचा नमुना घेता येने 


साहित्य /साधने :- लॅसेट , कापुस , काचपटी , परिशानळी , भिग , स्पिरीट                              , antia a , antia b , antia d


 कृती :- १) ज्या व्यक्तीला रक्तगटाची तपासणी करावयची आहे तिच्या                    डाव्या हाताला करगलीच्या शेजारील बोटाला स्पिरीटने                            निर्ज्रुतुक करून घ्या  ,लॅसेटच्या साहाय्यने टोचून घ्या व                          आपले हात चे रक्त तीन काचपत्यावर घेतले 

           २) काचप्त्त्वरील एका ठिकाणच्या र्क्त्वरील अन्तीसिरा A ,B , D                 या ठीक णी रक्त घेतले    
           ३) तीन्ही ठीकानाच्या रक्त नुमुन्या साठी तीन स्वतंत्र स्वच्छ                        काच पट्या वापरून anti व प्रत्येक रक्तानुसार एकत्र करा 
निरीशन / अनुमान :- तिसऱ्या  ठिकाणच्या  नुमुनाच्या निरीषण                                              करण्यासाठी   भिग वापरा व पुढील तक्त्याच्या                                         आधारे रक्त नमुना ओळखता येईल .


हिमोग्लोबीन तपासणे

 १) hb रक्तगटाचे प्रमाण :-हिमोग्लोबीन हे द्रव्य रक्तातील तबड्या पेशी असतात या द्रव्य मुळे एकतातील तबड्या पेशी वायुतून co2 फुफ्फुसातून नेण्याचे काम करतात .
     
३) प्राथमिक कृती :- HB हिमोग्लोबीन लागणारे लिक्विड HCC  , DW , कापुस , स्पिरीट शरीरातील रक्त 

कृती :- १) टेस्ट  ट्यूबमुळे 20 खुणेपर्यत N/10 घेतला 
            २) रक्त नमुना घेण्याच्या ठिकाणी ठिकाणाला स्पिरीट लावून                      निर्जृतक करून घेताले .
           ३)लॅेपच्या  सह्याय्ने बोटाला टोचून रक्त काढले 
            ४) ट्यूबमुध्ये ०.०२mlएवढे रक्त घेतले 
            ५) परिशा नळी मध्ये सोडले 
            ६)परिशा नळी मध्ये पाच टेवली द्रावनाची रगस्तर दोन बाजूच्य
                सयुक्त होण्यासाठी 
            ७)थेब टाकले व आणि शेडाने हलवले 
            ८) रक्त ट्यूबमुळे रीडिग घेतले , HB चे प्रमाण पहिले 
4)हिमोग्लोबीन कमी झाल्यामुळे :- १) चक्कर येते 
                                                     २) थकवा येणे
                                                     ३) BP लो होतो 
५) हिमोग्लोबीन मेंटेनन्स :- १) गुळ , शेगदाणे , बिट , गाजर , अजीर                                                       खाणे   

 रोट बनवणे

उदेद्श :- भटीचा वापर करून करून रोट बनवणे .


साहित्य :- रवा , डालडा , साखर , अमूल बटर , दुध .

साधने :- परात , ट्रे , चमचा , लाकूड .


कृती :- १) प्रथम आम्ही रोट साठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी केली व ते                 गावातून आणली .

           २) डालडा १२५ gm घेतला  त्याला डालडा १२५ gm घेतला  त्याला                   व्यवस्थित मिक्स केले .
           ३) त्या मध्ये ५००gm रवा  टाकला व  त्याला डालडा १२५ gm                        घेतला  त्याला व्यवस्थित मिक्स केले .

          ४) साखर व अमूल बटर टाकून हे सर्व मिक्स केले व त्यानंतर                        त्यात वेलची टाकली . 
          ५) मग दुधात ते लाडू  बनतील असे प्रकारे ते मिक्स केले .
          ६) त्यानंतर ट्रेला थोडासा डालडा लावून घेतला . रोट बनवून  ट्रे                      मध्ये ठेवले .
          ७) भटीचे ट्रेपरेचर थोडे जास्त असून गरजेचे असते .
          ८) रोट पुरपणे चाॅकलेटी होइपर्यत ठेवावे .

निरीषण :- १) ट्रेला डालडा जास्त लोवू नये .

                 २) मिश्रण  व्यवस्थित मिक्स केले .
                 ३) रोट व्यवस्थित भटीमध्ये भाजून घ्यावे .

कोस्टीग :-अ.क्र
वस्तू
नग
दर
किम्मत
रवा
१.५/kg
२८/kg
१४Rs
डालडा
१२५gm
९०/kg
११.२५ Rs
साखर
५००gm
३०/kg
१५ Rs
अमूल बटर
१पॅकेट
१ पॅकेट ४६
४६ Rs
दुध
१.५ लिटर
४०/kg
२० Rs
लाकूड
७/kg
८/kg
५६ Rs

लेबर चार्ज
४२.२५Rs

TOTOL
214.75Rs
टोमॅटो साॅॅस बनवणे
उदेद्श :- टोमॅटो साॅॅस बनवणे .


साहित्य :- टोमॅटो , कांदा , लसून , लवंग , वेलची , दालचिनी , कालिमिरी                  , मीठ , लाल तीखठ , विनेगार , जायफळ , पातील , कुकर ,                      मिक्सर , बरणी ,चमचा  . 

कृती :- १) टोमॅटो पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावी .

           २) देठाकडील हिरवा भाग काढून टाकावा .
           ३) ह्विनेगार मिश्रण टाका व स्टोव वरती उकलाव .
           ४) थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा .
           ५) परपला उष्णता द्या घट्ट होत असताना त्यात साॅस                                  मिसळावा .
           ६) थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा .
           ७) परपला उष्णता द्या घट्ट होत असताना त्यात साखर                                 मिसळावा .
           ८) तापवण्याची क्रिया चालू असताना मिश्रण पातळ टाका .
           ९) ह्विनेगार व मसाल्याचे पदार्थ मिश्रणात गाळून टाका .

         १०) उष्णता चालू टेवा .

         ११) उकळून ६०% मिक्स पर्यत पाणी असावा .

निरीषण :- टोमॅटोमध्ये सुद्धा टोमॅटो असते टोमॅटो चीरडल्यानतर त्यात 
                 झाइन असतात , ती सक्रीय होऊन पेक्टिन चा नाश होतो 

कोस्टीग :-

Sr.no
        वस्तू
        नग
         दर
टोमॅटो
७.४०
१५.

साखर
३०
कांदा
०.७५
लसून
५०
ह्विनेगार
०.५५

लाल तिखट
२.७५
१२०
मीठ
०.७
१८
गरम मसाले
१.८
१०
                                                                        totle
21.5
मिक्स फ्रुट ज्याम

उदेद्श :- मिक्स फ्रुट ज्याम बनवणे व विकणे .

साहित्य :- टॉमेटो , पायनॅप्पल , केळी , सफरचंद .


साधने :- मिक्सर , गॅस , बाॅटल .


कृती :- १) सर्वात आधी फळे धुवून घ्यावी .

           २) त्यानंतर सर्व फळे कट करावी , नंतर त्याचा मिक्चर करावा .
           ३) ते सर्व कढइत टाकून हिट करावे .
           ४) त्यानंतर त्यात सायट्रिक असीड टाकावे ,व सर्व मसाले टाकले                   व पकवले .
           ५) तो पूर्ण हिटीग झाल्यानंतर तो एका टोपात काढून गार                             करण्यास ठेवले .  
           ६) आणि ते गार झाल्यावर बाॅटल मध्ये ठेवावे .

निरीषण :- १) साॅस बनवायच्या आधी सर्व फळे धुवून त्यााची साल                                 काढावी .

                 २) फळे कच्ची नसावीत नाहीतर ज्यामची चव बिघडते .

कोस्टीग :- 

  
Sr.no
        वस्तू
        नग
         दर
  किमत
      सफरचंद
       kg
      १२०/kg
   १२०
      अननस
       kg
       ६०/kg
   ६०
       केळी
       kg
       ४०/kg
   ४०
   सायट्रिक असीड
      gm
           
   ०१
     पॅकटीन
     ५०gm
   २७०/१००gm
  १४५
     साखर
     १.५kg
     ४०/pakg
  ६०
     पकिग


   १
      लेबल


   १
                                                      टोटल
४२८ Rs
पिझ्झा बनवणे 

उद्देश :- पिझ्झा बनवायला शिकणे . 


साहित्य :- मैदा , डालडा , कांदा  , शिमला मिर्च , गाजर , टोमॅटो , जिरा , मोहरी ,  तेल , तीळ , ईस्ट . 


साधने :- गॅस , कढई , ट्रे , उलटाने . 

कृती :- 

१)५०० gm  मैदा व २० gm  डालडा मिक्स करून घेतला त्यात     ५-१० gm  मैदा टाकला व चांगले मिक्स केले . 
 २)त्यानंतर सर्व भाजा कात केल्या म्हणजे कांदा  , शिमला मिर्च , गाजर , टोमॅटो . 
 ३)सर्व भाजा फ्राय करायला टाकल्या त्या कढईत आधी तेल टाकले त्यात जिरा , मोहरी  टाकली व सर्व भाजा त्यात मिक्स केल्या . 
 ४)भाजा पूर्ण शिजल्या वरती त्यात मसाले टाकले . व त्याची पूर्ण भाजी बनवली .
 ५)त्यानंतर मळलेला मैदा ट्रे मध्ये पसरऊन ठेवले त्यानंतर त्यावर ती भाजी टाकली व आवण मध्ये भागले . 
 ६)त्याचा बेस पूर्णपणे नीट शिजून द्यावा . 


निरीक्षण :- 

१)भाजी भाजताना नीट भाजावी ती जराशी कच्ची ठेवावी .  
२)पिझ्झा चा बेस नीट भाजावा नाहीतर तो कच्च राहतो . 

फोटो :-


चकली बनवणे 

उद्देश :- चकली बनवणे व विकणे . 

साहित्य :- मैदा , मीट , मिरची पावडर , मूग डाळ , तेल , पाणी . 

साधने :- गॅस, कुकर , पॅरात ,  चकली चा साचा , कढई . 


कृती :- 1) सर्वात आधी  १२५gm  मूग डाळ घेतली ती धुतली त्यानंतर                    ती कुकर मध्ये शिजायला ठेवली . 
         2) ती पूर्ण शिजल्या नंतर काढली त्यानंतर मैदा घेतला तो एक                   फडक्यात चाळून  बांधला व कुकर मध्ये ठेवला तो जरा                         शीजवऊन घेतला .
         3) तो मैदा शिजल्यानंतर मैद्याचे गोळे झाले होते ते पाहून चालून               घेतले . 
         4) त्यानंतर त्यात मिरची पावडर , मीट , टाकले व सर्व मिक्स                     करणे . 
         5) त्यानंतर त्यात शिजलेली मूग डाळ टाकली व सर्व चांगले                       मिक्स करून घेतले . 
         6) त्यानंतर ते एक साचत भरून त्याचा चकल्या बनवल्या व                     त्याचा रंग जरा बदलत नाही तो परंत तळली . 

निरीक्षण :-  1) पिट  मळताना नीट माळवे ते कठीण होऊ देऊ नये .                         2)चकली तळताना ती जाळून देऊ नये .
चकली बनवणे 

उद्देश :- चकली बनवणे व विकणे . 

साहित्य :- मैदा , मीट , मिरची पावडर , मूग डाळ , तेल , पाणी . 

साधने :- गॅस, कुकर , पॅरात ,  चकली चा साचा , कढई . 


कृती :- 1) सर्वात आधी  १२५gm  मूग डाळ घेतली ती धुतली त्यानंतर                    ती कुकर मध्ये शिजायला ठेवली . 
         2) ती पूर्ण शिजल्या नंतर काढली त्यानंतर मैदा घेतला तो एक                   फडक्यात चाळून  बांधला व कुकर मध्ये ठेवला तो जरा                         शीजवऊन घेतला .
         3) तो मैदा शिजल्यानंतर मैद्याचे गोळे झाले होते ते पाहून चालून               घेतले . 
         4) त्यानंतर त्यात मिरची पावडर , मीट , टाकले व सर्व मिक्स                     करणे . 
         5) त्यानंतर त्यात शिजलेली मूग डाळ टाकली व सर्व चांगले                       मिक्स करून घेतले . 
         6) त्यानंतर ते एक साचत भरून त्याचा चकल्या बनवल्या व                     त्याचा रंग जरा बदलत नाही तो परंत तळली . 

निरीक्षण :-  1) पिट  मळताना नीट माळवे ते कठीण होऊ देऊ नये .                         2)चकली तळताना ती जाळून देऊ नये .
चकली बनवणे 

उद्देश :- चकली बनवणे व विकणे . 

साहित्य :- मैदा , मीट , मिरची पावडर , मूग डाळ , तेल , पाणी . 

साधने :- गॅस, कुकर , पॅरात ,  चकली चा साचा , कढई . 


कृती :- 1) सर्वात आधी  १२५gm  मूग डाळ घेतली ती धुतली त्यानंतर                    ती कुकर मध्ये शिजायला ठेवली . 
         2) ती पूर्ण शिजल्या नंतर काढली त्यानंतर मैदा घेतला तो एक                   फडक्यात चाळून  बांधला व कुकर मध्ये ठेवला तो जरा                         शीजवऊन घेतला .
         3) तो मैदा शिजल्यानंतर मैद्याचे गोळे झाले होते ते पाहून चालून               घेतले . 
         4) त्यानंतर त्यात मिरची पावडर , मीट , टाकले व सर्व मिक्स                     करणे . 
         5) त्यानंतर त्यात शिजलेली मूग डाळ टाकली व सर्व चांगले                       मिक्स करून घेतले . 
         6) त्यानंतर ते एक साचत भरून त्याचा चकल्या बनवल्या व                     त्याचा रंग जरा बदलत नाही तो परंत तळली . 

निरीक्षण :-  1) पिट  मळताना नीट माळवे ते कठीण होऊ देऊ नये .                         2)चकली तळताना ती जाळून देऊ नये .


पाणी परीषण करणे

Wednesday, June 6, 2018


कॅलरीज काढणे

                           कॅलरीज काढणे

 १) कोणतेही काम करण्यासाठी कॅलरीजची गरज असते 

      {व्याख्या :- कॅलरीज व उज्रा मोजण्याचे एकक आहे }

२) कब्रोद्के :- फॅट्स , प्रोटीन याचे रुपातर गुल्कोज करणे मध्ये होते ,जे                         आपण अन्न खातो व ते कॅलरीज किती या वरुन ठरवले                           जाते . तसेच उंची आणि वय यावरून (BMI) काढला जातो                        ( BMI :- Body Mass Indes ) आहे .


 ३) मानवाचा प्रतेक स्थायु पसरण व आकुचन पावतात 

४) नवीन स्थायुची निमिर्ती प्रोटीन पासून होते 


५) कब्रोद्के :- १९m मधून ४ कॅलरीज मिळतात 


६) प्रथिने :- शरीर बाधानी करणे 

                  अ) १ ग्रम खाल्यास मानवास ४ कॅलरीज मिळतात 

७) सिग्न पदाथॅ :- १ ग्रम सिग्न पदाथेेॅ मानवास कॅलरीज मिळतात

हिमोग्लोबीन तपासणे

                         हिमोग्लोबीन तपासणे

 १) hb रक्तगटाचे प्रमाण :-हिमोग्लोबीन हे द्रव्य रक्तातील तबड्या पेशी असतात या द्रव्य मुळे एकतातील तबड्या पेशी वायुतून co2 फुफ्फुसातून नेण्याचे काम करतात .
     
३) प्राथमिक कृती :- HB हिमोग्लोबीन लागणारे लिक्विड HCC  , DW , कापुस , स्पिरीट शरीरातील रक्त 

कृती :- १) टेस्ट  ट्यूबमुळे 20 खुणेपर्यत N/10 घेतला 
            २) रक्त नमुना घेण्याच्या ठिकाणी ठिकाणाला स्पिरीट लावून                      निर्जृतक करून घेताले .
           ३)लॅेपच्या  सह्याय्ने बोटाला टोचून रक्त काढले 
            ४) ट्यूबमुध्ये ०.०२mlएवढे रक्त घेतले 
            ५) परिशा नळी मध्ये सोडले 
            ६)परिशा नळी मध्ये पाच टेवली द्रावनाची रगस्तर दोन बाजूच्य
                सयुक्त होण्यासाठी 
            ७)थेब टाकले व आणि शेडाने हलवले 
            ८) रक्त ट्यूबमुळे रीडिग घेतले , HB चे प्रमाण पहिले 
4)हिमोग्लोबीन कमी झाल्यामुळे :- १) चक्कर येते 
                                                     २) थकवा येणे
                                                     ३) BP लो होतो 
५) हिमोग्लोबीन मेंटेनन्स :- १) गुळ , शेगदाणे , बिट , गाजर , अजीर                                                       खाणे   


गुलाब जामून बनवणे                                              गुलाब जामून बनवणे 


उद्देश :- गुलाब जमून बनवणे व विकणे . 

साहित्य :- दूध , मैदा , पिठीसाखर , इलायची पावडर , तेल , साखर . 

साधने :- गॅस , प्लेट , चमचा , उलतने, टोप . 

कृती :-  1) पहिल्यांदा  गॅस वरती पात्याले ठेऊन दूध आठवले म्हणजे                        त्यातील पाणी काढून टाकले . व खावा बनवला .
            2) ३ लिटर दुधाला बरोबर १ तास लागला . 
            3) त्यानंतर खावा ,   इलायची पावडर , दूध  हे सर्व मिक्स केले .                4)  त्या मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवले . 

            5) ते गोळे तेलात चांगले तळले खरपूस होईपर्यंत 
            6) त्यानंतर साखरेचा पाक बनवला 
            7) त्यात ते गोळे मुरण्यास ठेवले व पूर्ण ते मुरे परंत ठेवले त्याचा                  पूर्ण आत पाक गेला पाहिजे . 

निरीक्षण :- 1)दुधाचा खावा जाळून देऊ नये . 
                  2)गुलाबजामून भाजताना ते जाळून देऊ नये . 
                  3)गुलाब जमून पाकात चांगले मुरून द्यावेत . 

पाव बनविणे

                                     पाव बनविणे उददेश :-भट्टीचा वापर करून पाव बनविणे . 

 साहित्ये :- मैदा , साखर , तेल ,ईस्ट ,ई .
साधने :-आटा मेकर मशीन ,उलथणे ,भट्टी ट्रे ,वजन काटा ,टेबल इ .... 

 कृती :-  १)  भट्टी पेटवण्यास  लावावी . त्या मंधे लाकडे मोजून टाकावे व                     वजन करावे . मैद्याचे पीट  चालून घेतले . व ते ८ किलो घेतले                 . त्या नंतर ईस्ट आणि मीट हे ऐकट्रकरून ते ऍक्टिवेट                                होन्यासाटी  १० मिनिटे ठेवले . व ते पीट चाळलेले होते  त्या                      मंधे टाकले व ते मिक्स करून घेतले . त्या नंतर ते फुगण्यास २                  तास ठेवले . मग त्याचे गोळे बनवून ते ट्रे वॉर ठेवले एकसारखे                 बनवावे . नंतर ते फुगून घ्यावे . मग आम्ही भट्टी मंधे                               बाजण्यासाटी घेतले . भट्टी मंधे तापमान ४०० च्या वरती असावे                 मग पाव ७ ते १० मिनिटात बजात्तात . व नंतर त्यांना तेल                       लावावे . व थंड होऊ द्यावे नंतर ते दुसऱ्या भांड्यात काढावेत . 

निरीक्षण :- १) मैदा व्यवस्तीत मळून घ्यावा चिकल व मऊ होऊ द्यावा .                   २) भट्टी मंध्ये पाव बनवतानी आपल्याला इजा होणार नाही                            याचे कालजी घ्यावी . 

                ३) भट्टीचे तापमान हे ४०० च्या वरती असावे . 

                ४) पाव करपणार नाहीत याची काळजी असावी . 

                ५) पाव बनवून झाल्यावर ते थंड होऊ द्यावेत . 


Image result for pav
अ.क्र
   वस्तू
नग
   दर
किंमत
   मैदा
८ kg
 २९ kg
२०८
   इस्ट
२०० ग्रम
 २०० kg
४०
   मीठ
१५० ग्रम
 १५ kg
२.२५
   ग्लूटेन
१० ग्रम
 १० rs /२० gm
   तेल
२५० ग्रम
 ८० kg
२०
  लाकूड
२०kg
 ८ kg
१६०
                          लेबर चार्ज
१०८
                          टोटल
४३४.२५
 

बटर बनवणे

बटर बनवणे उद्देश :-  बटर बनवणे व विकणे . 

साहित्य :- १) मैदा २) ईस्ट ३) जिरा ४) मीठ  ५) ग्लुटेन पावडर 


साधने :- १) ट्रे  २) भट्टी ३) परात ४) लाकडे ५) तेल 

कृती :- १) सर्वात आधी आम्ही परात घेतली त्यामध्ये २०gm  ईस्ट                       टाकले त्यात २०gm मीट टाकले 
          २) त्यात १०gm जिरा टाकले . व त्यात ग्लुटेन पावडर ५gm                      टाकली व मिक्स केले . 
          ३) ते पूर्ण चांगले मिक्स करावे त्यानंतर त्यात ३kg मैदा टाकला                  व ते पूर्ण चांगले मिक्स केले . 
          ४) ते पूर्ण चांगले चिकट कणिक होत नाही तोपर्यंत ते मळावे . 
          ५) त्यानंतर त्याचे गोळे बनवावे व ट्रे मध्ये ठेवावी व भट्टीत                       भाजण्यास टाकावे पाव करपून देऊ नये ते नीट भाजावे 
          ६) भट्टीचे तापमान ४०० ते ४५० असावे . त्याआधी भाजण्याआधी               दोन तास फुगण्यास ठेवावे 

निरक्षण :- १) पीठ मळताना जरा ताकतीने मळावे . पूर्ण ईस्ट त्यात                             मिक्स झाले पाहिजे . 
                २) बटर  भाजतांना जळणार नाहीत याची काळजी घायवी . 
अ.क्र
   वस्तू
नग
   दर
किंमत
१)
   मैदा
३०kg
 २६ kg
 ७८
२)
   इस्ट
६० ग्रम
 २०० kg
 १२
३)
   मीठ
२० ग्रम
 १५ kg
 ०.३
४)
   ग्लूटेन
५९ ग्रम
 १० rs /२० gm
 २.५
५)
   तेल
१०० ग्रम
 ८ kg
 
६)
  लाकूड
१५kg
 ९० kg
 १२०
७)
  जीरा
१० kg
३०० kg
८)
                                           लेबर चार्ज
 ५६.२
९)
                                           टोटलप्रोजेट  ;    खजुरचे लॉलि पॉप बनवणे . 

                       

    उदेश ;      खजुरचे  लॉलीपॉप बनविले .                                .          


साधने ;  मिक्सर , खजूर , ईलैचि , प्लेट्स ,तूप ,वाटी ,

कृती :खजूर लॉलीपोप बनवले 
         खजूर चे  बिया कडले तूप 
          गरम केले व खजूर मिक्सर मध्ये मिक्ष                  केले एक प्लेट मध्ये खादले व ईलैचि            मिक्सर मध्ये  ईलैचे  साकार बारीक केले आणि खजूर मध्ये मिक्ष केले त्येचे गोळे बनवले .     निरीक्षण : प्लेट्स साप  पायीजे 

हंड्स कळीने पायीजे मिक्सर स्लोली चालवावे


result :लोलीपोप इस गुड टेस्ट 


अ.क्र
मटेरियल
वजन
दर
किंमत
खजूर
५००
१६०
८०
घी
२०
२९०/५००gm
११
इलायची
५०

लाइट
१.२ unit
41 unit

                     मजुरी 25% :- २४.६५

                   एकूण किम्मत:- 123.६५

No comments:

Post a Comment